SEMUNDJE TE NDRYSHME TE LIDHURA ME ORL

  • Reumatizma te qafes me marrje mendsh
  • Sekrecionet nga fyti (ndjenja e mbytjes)
  • Veshtiresi ne gelltitje etj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *